• 85 x120 cm
  • z Bienále plagátu Golden Bee v Moskve
  • AU CAFE
  • NA ULICI
  • La Vague, akryl a koláž, 107x170.
  • Som hladny, kombinovana technika, olej, 107x170.
  • Spolu, kombinovana technika, olej, 80x80cm.
  • Volný pád, kombinovana technika, olej, 80x80cm.
  • Vo vani, kombinovana technika, olej, 70x90.
  • Tetx...

e-mail: nhuskova@gmail.com
+421 907 655 700

Po absolvovaní Akadémie výtvarných umení v Saint Etienne, Francúzsku a získaní titulu D.N.S E.P. (2005) venuje sa v Bratislave voľnej grafickej tvorbe (hlavne grafika, plagáty, komiksy, maľba).

Účasť na kolektívnych výstavách:
Výtvarné paralely VIII, výstava mladých slovenských umelcov pripravená Spolkom výtvarníkov Slovenska - október 2009 v Bratislave, január 2010 v Slovenskom inštitúte v Prahe (grafika). Medzinárodné bienále grafiky v Moskve, 2008 a 2006. Moscow International Biennial of Graphic Art Golden Bee (plagáty). Účasť na študentských súťažiach  vo Francúzsku - plagáty, video a animácia.

After graduating from the Academy of Fine Arts in Saint Etienne, France, diploma D.N.S.E.P. (2005) she is a free lance artist in Bratislava, Slovakia (graphics, posters, comics, paintings).

Participation in collective exhibitions:
Parallels VIII, exhibition of young artists organized by the Society of the Slovak Artists - Bratislava, October 2009, Slovak Institute in Prague, January 2010 (graphics). Participant at the Moscow International Biennial of Graphic Art Golden Bee 2008 and 2006. (poster). Participation in student art competitions in France with posters, video and animation.